ΥποδομΗ και ΕξοπλισμΟς

Το Εργαστήριο είναι εγκατεστημένο σε αίθουσα (πολυμέσων) της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διαθέτει διαδραστικό πίνακα, 20 θέσεις Η/Υ και μεγάλο χώρο γραφείου με δυο θέσεις εργασίας και τραπέζι συνεδριάσεων.