ΗλεκτρονικΕς ΕκδΟσεις

Έκδοση Ηλεκτρονικού Περιοδικού

Το Εργαστήριο εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό με τίτλο “Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής” (Information Law Journal), το οποίο είναι ελεύθερα προσβάσιμο (open access journal). Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις στους ερευνητικούς πυλώνες του Εργαστηρίου.

Το Περιοδικό είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ejournals.lib.auth.gr/infolawj/index