Οι ΣκοποΙ του ΕργαστηρΙου

Οι σκοποί του Εργαστηρίου συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι:

– Η έρευνα του δικαίου του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης σε διακλαδική/διεπιστημονική προσέγγιση.

– Η παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης στο αντικείμενο του δικαίου του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης.

– Η συμβολή στο δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνητής νοημοσύνης.

– Η συμβολή στη διαμόρφωση μιας ισχυρής ψηφιακής στρατηγικής σε Ελλάδα και Ευρώπη.