ΘερινΑ ΜαθΗματα

Το Εργαστήριο διοργανώνει ελληνόφωνα ή αγγλόφωνα αυτοχρηματοδοτούμενα θερινά μαθήματα για ενδιαφερόμενους σε θεματικές ενότητες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η ψηφιακή αγορά και οι ψηφιακές υπηρεσίες, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή κ.ά. Τα μαθήματα διοργανώνονται κατά περίπτωση σε συνεργασία με ημεδαπά ή/και  αλλοδαπά συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα.