Το Εργαστήριο

Γνωρίστε τους σκοπούς του εργαστηρίου, την επιστημονική του επιτροπή, τους ερευνητικούς πυλώνες του και πολλά ακόμα.

Οι Σκοποί του Εργαστηρίου Συνοπτικά

Η έρευνα του δίκαιου του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης σε διακλαδική/διεπιστημονική προσέγγιση.

Η παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης στο αντικείμενο του δικαίου του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμβολή στο δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμβολή στη διαμόρφωση μιας ισχυρής ψηφιακής στρατηγικής σε Ελλάδα και Ευρώπη.Ερευνητικοί Πυλώνες

  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Επιχειρήσεις
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητα
  • Ψηφιακές Τεχνολογίες και Οικονομία
  • Τεχνητή Νοημοσύνη

Ενημερωθείτε για τα νέα και
τις δράσεις του εργαστηρίου DTAIL

Subscription Form