ΣεμινΑρια / Webinars

Το Εργαστήριο διοργανώνει σε σταθερή βάση σεμινάρια/webinars για ειδικευμένους επιστήμονες σε επίκαιρες θεματικές ενότητες κομβικής σημασίας. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια πέρα από την παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε ειδικές κατηγορίες ειδικευμένων επιστημόνων συμβάλλουν σημαντικά και στη σχετική με τα αντικείμενα έρευνας του Εργαστηρίου ευαισθητοποίηση.

Ανάλογα με το ενδιαφέρον συμμετοχής και τις υποβαλλόμενες αιτήσεις τα σεμινάρια/webinars επαναλαμβάνονται ανά έτος, έτσι ώστε αυτά να καταστούν σταδιακά σταθερό σημείο αναφοράς για τη διαρκώς εξελισσόμενη παροχή γνώσεων προς τις παραπάνω κατηγορίες επιστημόνων.