ΕπιστημονικοΙ ΣυνεργΑτες

  • Δρ. Ελευθερία (Ρία) Παπαδημητρίου 
  • Δρ. Βασιλική Παπαδούλη
  • Δρ. Θεμιστοκλής Τζήμας
  • Δρ. Βασίλειος Τζούφης
  • Δρ. Χάρις Τσίγκου