Επικοινωνια

Εργαστήριο Δικαίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Τεχνητής Νοημοσύνης

Νομική Σχολή Α.Π.Θ.,
T.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη

Contact Form