Ερευνα

Το Εργαστήριο συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα στους θεματικούς ερευνητικούς του πυλώνες με σκοπό τη στήριξη της έρευνας, αλλά και των αναγκαίων θεσμικών αλλαγών για τη χώρα στον τομέα του δικαίου του ψηφιακού μετασχηματισμού και του δικαίου της τεχνητής νοημοσύνης.