ΕπιστημονικΗ ΕπιτροπΗ

  • Παναγιώτης Γκλαβίνης, Καθηγητής και Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
  • Άννα Δεσποτίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
  • Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
  • Άγγελος Κορνηλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
  • Τιμολέων Κοσμίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
  • Ανθούλα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
  • Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
  • Ασπασία Τσαούση, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.