ΕικονικΕς ΔΙκες

Το Εργαστήριο οργανώνει συνδυασμένες εικονικές δίκες επιμέρους δικαιοδοσιών με συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, επιλέγοντας κάθε φορά μια θεματική ενότητα που επιτρέπει διακλαδική προσέγγιση του εξεταζόμενου ιστορικού, με στόχο να αντιμετωπίζονται πολύπλευρα και σφαιρικά τα νομικά ζητήματα που άπτονται του δικαίου του ψηφιακού μετασχηματισμού και του δικαίου της τεχνητής νοημοσύνης.