Εντυπες ΕκδΟσεις

Μονογραφίες που έχουν εκδώσει τα μέλη του Εργαστηρίου μας και οι επιστημονικοί μας συνεργάτες:

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Το Δίκαιο της Ψηφιακής Οικονομίας, Σάκκουλας 2022

Άγγελος Κορνηλάκης, The Contractual Networks of Digital Commons, Nomos, 2024